de garage 
"Even bijtanken" op ons terras of binnen. kom gezellig snuffelen bij ons in de Kringloopwinkel en Kunst Galerie in Nieuw Namen aan de Hulsterloostraat 128, Ook een drankje. Volg de Nieuwsbrief op de website. Binnenkort beginnen de cursussen en dagbesteding, Ook voor Belgie kunt u allen zich aanmelden via de aanmelding bij contact. Heeft u vragen bel naar +31 06 28487085
 

Organisatie

Kringloopwinkel “de Garage’’  is onderdeel van Stichting Art Fair International Organisatie. De stichting is ideëel, heeft geen winstoogmerk en wil haar doelstellingen op professionele wijze realiseren. De stichting werkt met vrijwilligers en professioneel personeel  en is niet afhankelijk. Van de inkomsten uit de Kringloop worden de huisvesting, transport en de andere noodzakelijke kosten betaald.
Het doel van de kringloopwinkel is het hergebruiken van goederen en zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding voor mensen zonder betaald werk en ruimte bieden voor leer- en maatschappelijke projecten.
De organisatie Art Fair International heeft sinds 2009 een vaste klantenkring opgebouwd. Na onderzoek van onze Nieuwe vestiging in Nieuw Namen Galerie de Garage bezoeken inwoners uit eigen gemeente en komen geïnteresseerden ook uit andere regio’s,: in de zomermaanden trekt de winkel veel bezoek van toeristen die tijdens hun vakantie in de omgeving verblijven.


•De bereidheid te werken volgens de werkinstructies zoals die voor het betreffende werkonderdeel gelden.

Rol van de directeur 

De directeur informeert de vrijwilligers en personeel  over het gevoerde beleid en alle andere zaken die van belang zijn. Op de eerste dag van aanmelding wordt de nieuwe vrijwilliger ontvangen door de directeur en overgedragen aan collega. De directeur is verantwoordelijk voor het verdere verloop van evaluatiegesprekken, begeleiding en ondersteuning. De directeur is mede het aanspreekpunt en beslist in alle operationele zaken die kunnen spelen.

Vrijwilligersoverleg

Aan dit overleg nemen de directeur en de vrijwilligers en personeel deel. De directeur is de voorzitter van dit overleg. AFI  Stichting Kringloopwinkel, kunstgalerie, dagbesteding.  De Organisatie AFI  Groningen gevestigd aan Martini Plaza Groningen Tel: 06-28487085 

Website:www.galeriedegarage.nl

Email: info@galeriedegarage.nl 

BTW nummer: NL852.005.520.B01 

K.v.Knummer: 56174772


AFI is een erkende ANBI instelling Pagina 2 van 2 3. Rechten en plichten van de vrijwilligers De rechten en plichten worden in grote mate vastgelegd in dit vrijwilligersbeleid van AFI. Per werkonderdeel kunnen specifieke afspraken worden bepaald. Verkoop van herbruikbare goederen Onze winkel is een stichting zonder winst oogmerk, die zich tot doel heeft gesteld het hergebruik van goederen te stimuleren, waardoor de afvalberg vermindert en het milieu minder wordt belast. Bovendien wil AFI met de opbrengst een educatieve en sociaal-maatschappelijke functie ontplooien. Herbruikbare goederen ten behoeve van medewerkers Voor alle vrijwilligers geldt het volgende: correct met bezoekers om te gaan.