de garage 
"Even bijtanken" op ons terras of binnen. kom gezellig snuffelen bij ons in de Kringloopwinkel en Kunst Galerie in Nieuw Namen aan de Hulsterloostraat 128, Ook een drankje. Volg de Nieuwsbrief op de website. Binnenkort beginnen de cursussen en dagbesteding, Ook voor Belgie kunt u allen zich aanmelden via de aanmelding bij contact. Heeft u vragen bel naar +31 06 28487085
 

DAGBESTEDING 


Dag Activiteiten de 'Garage'
de Garage word een bruisend activiteitencentrum gevestigd in Nieuw Namen aan de Hulsterloostraat 128. Het pand, is opgedeeld in kringloop, Galerie, postafgifte en dagactiviteiten, het pand was een voormalige horecapand uit 1934 is opgetrokken in Belgische stijl. Het is een prachtig gebouw met een mooie uitstraling.
De Dagactiviteitencentrum de 'Garage' is bedoeld voor mensen die wel of geen contact hebben (gehad) met de geestelijke gezondheidzorg,  voor mensen die zich alleen voelen in onze samenleving en voor mensen met een grote afstand tot de  arbeidmarkt. Deelnemers van 'de Garage' kunnen verwezen worden door bijvoorbeeld GGZ, verslavingszorg, maatschappelijk werk, WMO (Gemeente) of huisarts. (Nederland en Belgie).
‘de Garage’ is onderdeel van Stichting Art Fair International (Dagbesteding, Arbeid, Arbeidsrehabilitatie en Training en organiseren van evenementen).
AFI Groningen richt zich specifiek op arbeidsre-integratie en sociale activering en is een organisatorisch onderdeel van de Stichting AFI


Werk weer terug naar de Sociale samenleving     
In 2009 publiceerde Stichting AFI “Blijvend aan het werk”, in samenwerking met Hanzehoge school, Minerva Kunst academie Groningen het Rob Giel onderzoekscentrum en het UMCCG de resultaten van het onderzoek naar lange termijn effect van ondersteuning en re-integratie richting werk bij AFI Groningen. IPS was toen in Nederland nog in een experimentele fase maar werd al wel toegepast bij reïntegratiebedrijven maar was nog niet per definitie gekoppeld aan zorgorganisaties.
Sinds 2010 is er bij AFI Groningen, Leeuwarden en Assen en de locaties in hard aan de weg getimmerd om met behulp van de individuele rehabilitatiebenadering mensen te ondersteunen richting werk. AFI Groningen is voorloper in de kunst geweest om de IRB-methodiek toe te passen in het kader van toeleiding naar werk. De afgelopen jaren werd keer op keer het bewijs geleverd bij AFI Groningen dat het mogelijk is om mensen op weg te helpen met de juiste ondersteuning.
Uit onderzoek Blijvend aan het werk blijkt toen en ook hedendaagse dat aan het werk zijn zelfvertrouwen en je eigenwaarde vergroot. Werk hebben en/ of een zinvolle dag invulling heeft grote invloed op de psychische gezondheid: wie werk heeft of in het kader van activering, bij een Dag activiteiten centrum zich persoonlijk ontwikkelt, is gelukkiger en meer tevreden over zijn leven. Werk hebben of eerst beginnen met een zinvolle dag invulling, helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.
Of het nu om IPS gaat (training op een reguliere werk ervaringsplek of betaalde baan) en/of beginnen een beschermde omgeving van een leerwerkbedrijf van de Garage of bij een dagactiviteitencentrum, ondersteuning richting herstel is niet alleen behandelen van klachten, daar is herstel ondersteunende zorg zoals ondersteuning Werken, leren en activering, een belangrijk onderdeel in.
Voor meer informatie neem contact op met de trajectbegeleiders
of mail naar aanmelding@galeriedegarage.nl
de Garage biedt hobbymatige en arbeidsmatige dagactiviteiten aan op diverse locaties, o.a. bij de Garage Nieuw Namen en AFI Groningen.
Gemotiveerde en deskundige medewerkers ondersteunen en coachen deelnemers bij de doelen die zij voor zichzelf willen realiseren. Dit alles vindt plaats in een gemoedelijke en ontspannen sfeer.
Daarnaast bieden de klantconsulenten van de Garage ondersteuning bij de indicatieaanvraag en het opstellen van de gewenste doelstelling. Ook zijn ze aanspreekpunt bij vragen rond administratieve ondersteuning e.d. en kunnen zij doorverwijzen naar andere instanties.
Voor wie?
Voor iedereen die in zorg is (geweest) bij een behandelaar of een GGZ instelling en het moeilijk vindt op eigen kracht vrije tijd in te vullen en sociale contacten te onderhouden.
Met welk doel?
• voorkomen of verminderen van sociaal isolement
• ontwikkelen van een nieuwe hobby of vrijetijdsbesteding
• de dag zinvol invullen
• een stap maken naar arbeidsintegratie, waardoor betaald werk of vrijwilligerswerk binnen bereik kan komen
• het versterken van jezelf
Welke activiteiten?
Wij bieden activiteiten met een recreatief, educatief of sociaal/ cultureel karakter. Het aanbod is zeer gevarieerd. van handvaardigheid, schilderen en tekenen, naailessen, Houtbewerking, Zingen en muziekinstrumenten bespelen, Keramiek en nog veel meer leuke activiteiten.

Meer informatie kunt u hier vinden: www.galeriedegarage en www..nkbbeurs.nl


Aanmelden?
* Neem vrijblijvend contact op met de Garage. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.


Bij de Garage zijn een aantal Dagactiviteitencentra beschikbaar, te weten in Nieuw Namen en Groningen:
De Garage biedt hobbymatige en arbeidsmatige dagactiviteiten aan op diverse locaties, o.a. bij de Garage Nieuw Namen en AFI Groningen.
Gemotiveerde en deskundige medewerkers ondersteunen en coachen deelnemers bij de doelen die zij voor zichzelf willen realiseren. Dit alles vindt plaats in een gemoedelijke en ontspannen sfeer.
Daarnaast bieden de klantconsulenten van de Garage ondersteuning bij de indicatieaanvraag en het opstellen van de gewenste doelstelling. Ook zijn ze aanspreekpunt bij vragen rond administratieve ondersteuning e.d. en kunnen zij doorverwijzen naar andere instanties.
Voor wie?
Voor iedereen die in zorg is (geweest) bij een behandelaar of een GGZ instelling en het moeilijk vindt op eigen kracht vrije tijd in te vullen en sociale contacten te onderhouden.
Met welk doel?
• voorkomen of verminderen van sociaal isolement
• ontwikkelen van een nieuwe hobby of vrijetijdsbesteding
• de dag zinvol invullen
• een stap maken naar arbeidsintegratie, waardoor betaald werk of vrijwilligerswerk binnen bereik kan komen
• het versterken van jezelf


Onze zorg wordt betaald vanuit de AWBZ. U hebt daarvoor een indicatie nodig. Als u daarvoor nog geen indicatie heeft kan uw zorgbemiddelaar helpen deze aan te vragen. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) behandelt deze aanvragen.
Wij vinden het belangrijk dat deelnemers in onze dagbesteding zich goed voelen. Daarom werken wij met een intake waarin wij graag uitleggen wat wij kunnen bieden en van u kunnen horen waar u behoefte aan heeft. Wij vinden het belangrijk dat een nieuwe deelnemer eerst twee dagdelen meedraait. Op deze manier kan van beide kanten gekeken worden of dagbesteding Wees Welkom de juiste plek is.
Uiteraard bent u van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken.

Wij zijn dagelijks bereikbar op 06 28487085 of stuur een mail naar info@galeriedegarage.nl20221021_164857
20221021_164857